Wekelijks leed

Hieronder staan oefeningen voor strijkers en blazers. Tijdens de coronatijd kwam er elke week een oefeningblad bij. Ik heb de oefeningen zo gemaakt dat ze een week meegaan, maar iedereen mag er natuurlijk zo lang of kort over doen als zij of hij wil.

Klik op het groene vlak om de pdf met de oefening te bekijken of downloaden.

Het is mijn bedoeling om iets dieper op de zaken in te gaan. Ik hoop dat het jullie zal stimuleren om over dingen na te denken die je altijd ‘vanzelf’ deed.

Een paar voorbeeldjes:

  • Hoe speel je forte? Maar vooral: is forte altijd hetzelfde, of zijn er meer smaken?
  • Wat is het verschil tussen tenuto en portato?
  • Hoe werkt een vierkwartsmaat nu eigenlijk?

Heb je met veel plezier je persoonlijke spel naar een hoger plan gebracht? En heeft het Wekelijks Leed je daarbij geholpen? En wil je degene die al dit leed heeft veroorzaakt hiervoor belonen? Dan kun je met de knop hier rechts, in de winkel, stukjes leed kopen à €2,50. Alvast bedankt voor de bijdrage.

Oefeningenblad 1

Aandacht voor de d en de g met de toonladders en opdrachten voor zowel blazers als strijkers.

Speel een bekend stuk op 7 manieren.

Oefeningenblad 2

Aandacht voor de f en c.

Spelen met de metronoom.

Oefeningenblad 3

Aandacht voor de bes en es.

Lange noten deel 1.

Oefeningenblad 4

Aandacht voor a en e.

Lange noten deel 2 met dynamiek.

Oefeningenblad 5

Aandacht voor de as en des.

De tweede oefening is een solfege oefening aan de hand van Vader Jacob.

Oefeningenblad 6

Aandacht voor de b en fis en de toonladders van a en e mineur.
De tweede oefening is een lastige basisoefening om de zuiverheid te verbeteren.

Oefeningenblad 7

Aandacht voor de cis en de toonladders van d en g mineur.

De tweede oefening is een tweede oefening voor de zuiverheid, nu met octaven.

Oefeningenblad 8

Een nieuwe eerste oefening: sprongenoefening met d en g, en de toonladders van b en fis mineur. 

De tweede oefening is een volgende zuiverheidsoefeing, maar nu met kwinten.

Oefeningenblad 9

Sprongenoefening met f en c, en de toonladders van c en f mineur.

De derde week zuiverheidsoefeingen met de grote terts

Oefeningenblad 10

Sprongenoefening met es en bes, en de toonladders van a en e melodisch mineur.

De eerste week oefeningen met het metrum.

Oefeningenblad 11

Sprongenoefening met a en e, en de toonladders van d en g melodisch mineur.

De nieuwe oefeningen met het metrum en Vader Jacob Bolletjes.

Oefeningenblad 12

Sprongenoefeningen met as en des, en de toonladders van b en fis melodisch mineur.

Nog één week oefeningen met het metrum.

Oefeningenblad 13

Sprongenoefeningen met b en fis, en de toonladders van c en f melodisch mineur.

De eerste van een reeks oefeningen over articulatie: staccato week 1.

Oefeningenblad 14

Toonladders van a en e harmonisch mineur

De tweede week staccato, hoe speel je lange noten staccato?

Oefeningenblad 15

Weer aandacht voor een enkele noot en de toonladders van d en g harmonisch mineur.

De eerste week legato. En een lesje in bogen.

Oefeningenblad 16

Deze week aandacht voor mf en de toonladders van b en fis harmonisch mineur.

De tweede week legato. Intervallen binden.

Oefeningenblad 17

Aandacht voor p en de toonladders van c en f harmonisch mineur.

De articulatie van deze week is tenuto.

Oefeningenblad 18

Aandacht voor pp en alle toonladders van C.

Een tweede week voor tenuto.

Oefeningenblad 19

Aandacht voor pp (week 2) en alle toonladders van F.

De articulatie is portato.

Oefeningenblad 20

Aandacht voor forte en alle toonladders van G.

Tweede week portato, portato in een lied.

Oefeningenblad 21

Meer aandacht voor forte en alle toonladders van Bes

Een verhaal over accenten en oefeningen met het liggend accent >.

Oefeningenblad 22

Aandacht voor mp en alle toonladders van D.
Het liggend accent diepen we verder uit met tips en aandachtspunten.

Oefeningenblad 23

Aandacht voor ff en alle toonladders van Es.

Het staand accent, muzikaal of niet?

Oefeningenblad 24

Aandacht voor crescendo en alle toonladders van A.

Het staand en liggend accent gecombineerd en in de vergelijking.

Oefeningenblad 25

De muzikale kant van het crescendo en de toonladders van As majeur en gis mineur.

Uitgeschreven accenten (sf, fz, sfz, rfz)

Oefeningenblad 26

Aandacht voor het decrescendo en de toonladders van E.

Een paar voorbeelden uit de orkestliteratuur met uitegeschreven accenten.