Down among the dead men

Down among the dead men is een oud Engels dranklied. Wie zich niet aan de regels van de Koning en van Bacchus houdt, gaat maar tussen de lege flessen (the dead men) op de grond liggen. Voor vierstemmig (S Ms A T/B) gemengd koor en pianobegeleiding.

Duur: 3’00”

Prijs (exclusief porto): €30,00 voor 15 exemplaren, €50,00 voor 30 exemplaren. Voor andere aantallen gelden andere tarieven. 

Naar de bestelpagina.